Hip Team

Bén duyên với nghề từ những đứa bạn cùng đam mê, mỗi đứa một chuyên nghành mà lại thích chụp ảnh. Thế là Hipster Studio ra đời.

phong cách

Mỗi người đều có một phong cách riêng và nhiệm vụ của Hip là dùng sự đam mê của mình để tô đậm lên phong cách cho bạn

đam mê

Hip team đã chọn đam mê làm cuộc sống nên mỗi shoot hình đều chứa đựng những tâm huyến và tính yêu của Hip trong dó.

Cuộc sống

Mỗi bức hình, mỗi bộ ảnh là sợ chỉ để thiêu nên bức tranh cuộc sống của Hip Team. Khoảnh khắc của bạn cũng chính là khoảng khắc của Hip.

The Team

Hipster Studio team