Bảng giá chụp gia đình

Gói family

Giá : 3.800.000đ

  • Bao gồm mackeup 
  • Hỗ trợ trang phục Vintage
  • Thời gian chụp 1/2 ngày
  • 25 hình chỉnh sửa và toàn bộ file gốc

Lưu ý: Chi phí phát sinh quý khách thanh toán