Bảng giá chụp couple

Gói Couple

Giá : 3.800.000đ

  • Bao gồm mackeup 
  • 15-20 file ảnh mềm đã qua hậu kỳ.
  • Toàn bộ file ảnh gốc chụp được.

Lưu ý: Khách hàng được tư vấn chọn trang phục và lên concept…

Close Menu